2019 AYT Türk Edebiyatı Sorularının Analizi

 

2019 AYT TÜRK EDEBİYATI SORULARININ ANALİZİ
Konu Soru Tarzı
1 Sözcükte Anlam Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
2 Cümlede Anlam Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3 Paragraf (Çıkarım) Bu parçadan hareketle Çamlar Altında Musahabe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4 Şiir Bilgisi (Türleri) Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir?
5 Şiir Bilgisi (Karma) Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
6 Şiir Bilgisi (Karma) Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7 Söz Sanatları Aşağıdaki beyitlerin hangisinde irsalimesel sanatına yer verilmemiştir?
8 Halk Edebiyatı (Anonim) Aşağıdakilerden hangisinin bir masalın döşeme bölümünden alındığı söylenebilir?
9 Göstermeye Bağlı Türler (Karagöz) Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
10 Halk Edebiyatı (Destan) Oğuz Kağan Destanı’ndan alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11 Divan Edebiyatı (Yazar-Eser-Yüzyıl) Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12 Divan Edebiyatı Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi, Osmanlı mutfak kültürünü temsil eden bir örnek olamaz?
13 Divan Edebiyatı (Türler) Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
14 Tanzimat Dönemi Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15 Tanzimat Dönemi Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16 Fecriati Dönemi Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî topluluğun üyesi değildir?
17 Öykü ( M. Şevket Esendal) Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
18 Milli Edebiyat Bu parçada sözü edilen eserlerin yazarları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
19 Garip Akımı (I. Yeni) Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20 Örnek Metin (Analiz) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
21 Modernist Roman Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
22 Cumhuriyet Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
23 Anlatmaya Bağlı Metinlerde Teknikler Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir?
24 Edebî Akımlar Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki edebî akımlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
PDF formatında indirmek için tıklayınız.
Paylaş

2 Yanıtlar

  1. Ahmet dedi ki:

    teşekkürler…

  1. 14 Mayıs 2020

    […] Soru analizleri için tıklayınız.  […]

Görüşleriniz Önemlidir