2019 TYT Türkçe Sorularının Analizi

 

2019 TYT TÜRKÇE SORULARININ ANALİZİ

Konu

Soru Tarzı

1 Sözcükte Anlam Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
2 Sözcükte Anlam Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
3 Sözcükte Anlam Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
4 Cümlede Anlam Yukarıda verilen II numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5 Cümle Yorumu Bu cümlede çocuklarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
6 Cümle Yorumu Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
7 Ses Bilgisi Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
8 Dil Bilgisi (İyelik Eki) Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi “üçüncü çoğul kişi iyelik eki” almıştır?
9 Dil Bilgisi (Hal Eki) Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, “belirtme durumu eki” almıştır?
10 Dil Bilgisi (Cümlenin Öğeleri) Bu cümlenin yer tamlayıcısında (dolaylı tümlecinde) aşağıdakilerden hangisi yoktur?
11 Dil Bilgisi (Cümlenin Öğeleri) Bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
12 Dil Bilgisi (Sözcük Türü) Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?
13 Dil Bilgisi (Sözcük Türü) Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
14 Dil Bilgisi (Karma) Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15 Yazım Kuralları Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
16 Yazım Kuralları Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
17 Noktalama İşaretleri Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
18 Noktalama İşaretleri Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?
19 Düşünce Geliştirme Yolları Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20 Paragraf (Yapı) Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
21 Paragraf Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
22 Paragraf (Tamamlama) Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23 Paragraf (Ana Düşünce) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
24 Paragraf (Ana Düşünce) Bu parçada söz edilen filmin senaryosunun eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
25 Paragraf (Ana Düşünce) Bu parçaya göre yazarın çaresizliği aşağıdakilerden hangisidir?
26 Paragraf (Ana Düşünce) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
27 Paragraf (Yorumlama) Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
28 Paragraf (Yorumlama) Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
29 Paragraf (Yorumlama) Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
30 Paragraf (Yorumlama) Bu parçada Philip K. Dick ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
31 Paragraf (Yorumlama) Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
32 Paragraf (Yorumlama) Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
33 Paragraf (Çıkarım) Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarının düşüncesini destekleyen bir örnek değildir?
34 Paragraf (Tamamlama) Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
35 Paragraf (Yorumlama) Bu parçadan hareketle Makber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
36 Paragraf (Yorumlama) Bu parçadan hareketle Ölü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
37 Paragraf (Çıkarım) Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
38 Paragraf Bu parçada kıtlama çay ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
39 Paragraf (Yorumlama) Bu parçada altı çizili sözle etikle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
40 Paragraf (Yorumlama) Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
PDF formatında indirmek için tıklayınız.

 

Paylaş

1 Yanıt

  1. 14 Mayıs 2020

    […] 2019 TYT Türkçe Sorularının Analizi için tıklayınız. […]

Görüşleriniz Önemlidir