Genel · 22 Haziran 2022 0

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yıllık Planları

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri için yıllık planlar hazırlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılardan sınıflar bazında yıllık planları indirebilirsiniz.

Belgenin ilk sayfasındaki okul ismi, son sayfasında il milli eğitim müdürlüğü ismi değiştirmeyi unutmayınız.

Ayrıca bazı iller bazında çeşitli önemli günler sebebiyle (Kurtuluş günü vb.) yapılacak tatillerin yıllık planlara eklenmesi gerekmektedir. Öğretmen arkadaşların buna dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

Yıllık Plânın “saat” kısmında gösterilen ders saatleri çeşitli tatiller ve bunların öğretmenlerin haftalık ders programına farklı biçimde yansıması nedeniyle değişebilir. Öğretmenler; ders saatlerinin artması durumunda, işlenen konuyu pekiştirici birtakım çalışmalar yaparak, azalması durumunda da konunun işlenişini hızlandırarak gerekli önlemleri alacaklardır.

Bu plânın hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklar esas alınmıştır;

a. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı (9-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı 2018” ,

b. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

c. 2488 sayılı Tebliğler Dergisi‘ndeki Atatürkçülük konuları,

d. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

baz alınmıştır.

 

9. sınıf yıllık planı için tıklayınız.

10. sınıf yılık planı için tıklayınız.

11. sınıf yıllık planı için tıklayınız.

12. sınıf yıllık planı için tıklayınız.