Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumelerin Özellikleri

Millî Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler de yazılmıştır. Bu konuda Mehmet Akif Ersoy başı çeken şairdir. Konularını tamamen halkın yaşamından alan sanatçı, şiirlerinde sokak dilini kullanmıştır. Bu anlayışa bağlı olan sanatçıların Ziya Gökalp çevresinde şiir yazan şairlerden ayrılan en önemli yönleri, Türkçülük yerine İslamcılığı öne çıkarmaları, hece vezni yerine aruzu tercih…