İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

Bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. İslamiyet’in kabulüne kadar devam edegelmiştir. Atlı-göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. Ölüm, yiğitlik, savaş, aşk konuları en çok işlenen konular olarak göze çarpmaktadır. İki koldan gelişmiştir. A) SÖZLÜ EDEBİYAT Şaman, kam baksı ozan adı verilen sanatçılar tarafından icra edilmiştir. Bu sanatçılar “kopuz”adı verilen bir saz aleti kullanırlardı. Doğuşu her...