Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Zümre Tutanağı ve DYK Yıllık Planları 2020-2021

Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planına yıllık plan adı verilir. Yıllık planlar, eğitim-öğretim kurumlarında derslere planlı ve hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu...