Genel · 10 Ocak 2019 0

Çocuğunuz Eve Karnesini Getiriyor mu? Şanslısınız…

Akademik öğrenme sürecinde, ebeveynlerin çocuklarının okuldaki performansından kaynaklı beklentilerinin gerçekleşmesi uzun yıllar vardır. Birçok ebeveyn, geçmiş derslerin notları, puanları ya da notları temsil ettiği harflerin yorumlamasında ilk dikkat ettikleri şey kendilerinin geçmişteki notlarıdır. Kendi karnelerini “hatırladıkları şekilde” yorumlamaktadırlar. Hâlbuki gerçek değerlendirme öğrencinin önceki eğitim yaşantısıyla yapılacak kıyas neticesinde ortaya konmalıdır. Eğitim değerlendirme araştırması, bu tür değerlendirme araçlarının akademik performansı daha gerçekçi, bütünsel ve alakalı bir şekilde gösterdiğini ortaya koyduğundan, yeni değerlendirme politikaları ve uygulamaları, değerlendirme listeleri veya performans tabloları kullanıldığı için velilerin kendileriyle mukayeselerinin yanlış olduğunu göz önüne sermektedir. Karneler, öğrenilen bilgi ve davranışları ve ileri öğretim süreci için motivasyon becerilerini ve tutumlarını yansıtır. Karne yorumları, öğrencinin bu becerileri daha da geliştirebileceği ve yeni öğrenme hedefleri ve amaçları belirleyebileceği yolları yansıtmalıdır.

Peki, hâlâ ebeveynlerin çocuklarından iyi notlar alma arayışını yönlendiren şey nedir? Bu sorunun cevabı, lise sonrası eğitime, yani üniversitelere erişimle bağlantılı olarak oluşturulan başarı paradigmalarında yatmaktadır. Bu durum genel olarak kabul gereklilikleri, iyi üniversite ve iyi bölümlere dayandığından ve hatta burslu özel üniversitelere dayanmaktadır. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de eğitimin en büyük sorunsalı bir önceki eğitim kurumunun sonraki eğitim kurumu için yeterli bilgi ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirip yetiştirmediği noktasıdır. Bu noktada bir diğer sorun biz sıvıyı litre cinsinden veya katı cismi gram cinsinden ölçüp ölçmediğimiz sorunudur. Yani küresel değerlendirmenin rubrikler aracılığıyla etkisi lise sonrası yükseköğretim sektöründen beklentilerin etkisiyle oluşup oluşmaması sorunudur.. Notların, rubriklere göre önemi pedagojik bir tartışmadır; Bu tarışmanın temelinde öğrencilerin lisedeyken ve bir okulun sunduğu ders seçeneklerine bağlı olarak seçmeleri gereken kariyer basamağına hizmet edip etmediğidir. Ancak, ortaöğretim okullarının görevi, -tüm öğrenciler ortaöğretim sonrası çalışmaları sürdürmedikleri için- küresel vatandaşların eğitimidir.

Öyleyse çocuğunuzun karnesine geri dönün: okuldaki hangi deneyimler öğrenme sürecindeki ilerlemesini belirledi? İlgililik ne düzeyde bu gerçek kısas olmalıdır yoksa içerik veya konu kısa zamanda unutulur. Çocuğunuzun performans değerlendirmesi, sayısal dersler bilgisi ya da ilgisi veya sosyal bir alanda o yıl bilgisi ya da ilgisi geçen yıla oranla ne düzeyde artmış? Yeni bir kitap okumak için hevesleniyor mu? Yeni bir teknolojik alet kendisini heyecanlandırıyor mu? O sene içinde kendilerine bir kavram, fikir ne oranda tanıtılmış? Sorulara verilecek cevaplar gerçek manada çocuğun karnesini ifade eder. Çocuğun özel ilgisini, geçmiş zamanını veya merakını uyandıran öğeler, değerlendirmenin bu özel aşamasında öğrendiği müfredat beklentilerini elde etmek için motivasyon sağlar. Aslında her dönem sonunda öğretmenlerden öğrencilerinin ilgilerinin tespiti ve bunların raporlaştırılması, kayda geçirilmesi istenmelidir. Kaydın gerçekleşmesi için ise öğretmenin çocuğunuzu çok iyi tanıyor olmalıdır.

Çocuğunuzun okulda öğretim yılının ilk birkaç ayında okulda neler öğrendiğini anlamanın en iyi yolu, size söylemek veya size göstermek zorunda olduklarını dinlemenizdir. Tamamlanmış bir görevle ilgili haberleri paylaşırsa, sosyal bir durum hakkında fikir beyan ederse, okul ortamına dair bir gözlem, kişisel bir yansıma veya görüşü varsa veya sizden bağımsızlık gösterirse, bunlar sürekli öğrenmenin göstergelerdir. Bu noktada şu da unutulmamalıdır ki bu gözlem ve yorumlar, kronolojik yaşlarla değil, gelişimsel yaşlarıyla ilgili olmalıdır. Erken doğmuş, gelişimsel gecikmelere veya diğer tıbbi ya da zihinsel sağlık sorunlarına sahip çocuklar, Haziran ayında, sınıftaki diğer öğrenci grubunda olduğu gibi müfredat beklentilerini her zaman karşılayamayabilirler.

O zaman, karneler, yeni bir öğrenme ortamında ilk sınavlardan sonra elde edilen veya hala öğrenilmekte olan bazı öğelerin o zamanki bir anlık görüntüdür.

Ve unutulmamalıdır ki eğitim uzun bir süreçtir. Anlık görüntülere takılıp genel fotoğrafa odaklanamama sorunu yaşamamak gerekir.