Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumelerin Özellikleri

  • Millî Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler de yazılmıştır.
  • Bu konuda Mehmet Akif Ersoy başı çeken şairdir. Konularını tamamen halkın yaşamından alan sanatçı, şiirlerinde sokak dilini kullanmıştır.
  • Bu anlayışa bağlı olan sanatçıların Ziya Gökalp çevresinde şiir yazan şairlerden ayrılan en önemli yönleri, Türkçülük yerine İslamcılığı öne çıkarmaları, hece vezni yerine aruzu tercih etmiş olmalarıdır.

[the_ad_placement id=”content-placement-after-3rd-paragraph”]

  • Şiirlerinde Arapça, Farsça sözcüklerin yanında sokak diline ve günlük söyleyişlere de yer vermişlerdir.
  • Toplumun siyasî ve ekonomik problemlerinin gerçekçi biçimde yansıtıldığı manzumeler yazılmıştır.
  • Konusunu halkın yaşama biçimi ve değerlerinden alan manzumelerle ön plana çıkan isim ise Mehmet Akif Ersoy’dur.
  • Nazmın nesre yaklaştığı ve didaktik bir üslubun göze çarptığı manzum hikâyelerde sanatçı, ele aldığı konuyu bir olay örgüsü içinde vermiştir.
  • Sanatını toplumun hizmetine adayan Mehmet Akif; manzumelerinde Ziya Gökalp gibi Türkçülüğü değil, İslamcılığı öne çıkarmıştır. Onu Ziya Gökalp ve çevresindeki şairlerden ayıran diğer bir özellik ise hece yerine aruz ölçüsünü kullanmasıdır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...