İmge Nedir? Özellikleri, Örnekleri Nelerdir?

İmge, bir dil öğesi olarak bir kelime veya kelime gruplarının kullanılarak bir nesnenin, bir kavramın veya bir duygunun anlatılmasıdır. İmge, genellikle bir dil öğesinin anlamının dışında bir anlamı ifade eder ve dilin güçlü bir araç olarak kullanılmasını sağlar.

İmge, özellikle şiirlerde ve anlatımı zenginleştirme amacıyla kullanılır. İmge, bir dil öğesi olarak anlatımı zenginleştirir ve dilin güçlü bir araç olarak kullanılmasını sağlar. İmge, bir nesnenin, bir kavramın veya bir duygunun anlatılmasında kullanılan dil öğesi olarak, genellikle bir dil öğesinin anlamının dışında bir anlamı ifade eder.