Ana Sayfa

Dil Nedir? 1

Dil Nedir?

Dil Nedir? Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıta, kendisine özgü kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen bir zamanda atılmış gizli bir antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş sosyal bir kurumdur. İnsanlar arasındaki ilişkilerde kullanılan jestler, mimikler, el, kol, yüz ve vücut hareketleri de...

Nasıl Yazmalıyız? 5

Nasıl Yazmalıyız?

Nasıl Yazmalıyız? Yazma, insanların düşüncelerini, duygularını, fikirlerini ve bilgilerini ifade etmeyi amaçlayan bir etkinliktir. İnsanlar yazarken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardır: 1. Konu seçimi: Yazılacak yazının konusunu seçerken, ilgi çekici ve okuyucunun ilgisini çekecek bir konu seçilmelidir. Konu seçimi, çalışmanızın başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Doğru bir konu...

Niçin Yazıyoruz? 11

Niçin Yazıyoruz?

Niçin Yazıyoruz? İnsanlar yazmayı farklı sebeplerle yapabilirler. Örneğin, birisi bir hikâye yazmak isteyebilir, bir başka kişi ise bir rapor hazırlamak isteyebilir. Yine de ortak bir amaç olabilir: İnsanlar yazarak düşüncelerini, duygularını, fikirlerini ve bilgilerini başkalarıyla paylaşmayı amaçlayabilirler. Bunun yanı sıra, yazma becerisi kazanmak ve geliştirmek de insanları yazmaya yönlendirebilir. Yazma,...

Metinlerin Sınıflandırılması 16

Metinlerin Sınıflandırılması

Metin ve Edebî Metin Dil, anlatım, biçim ve içerik yönlerinden etkileyici, iyi ve güzel nitelikleri bulunan sözlü-yazılı, sanat değeri taşıyan eserlere edebi (yazınsal) metin denir. Bu metinler, toplumca beğenilmiş ve benimsenmiştir. Edebî Metinlerin Özellikleri: İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir, zenginleştirir. İnsanlar arasında dostluğun kurulmasını sağlar. Çevremizdeki güzellikleri bize...

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi 20

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi

Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Edebiyat, bilimle ve güzel sanatlarla birçok ortak noktaya sahiptir. Örneğin, edebiyat da diğer sanat dalları gibi yaratıcı bir ifade şeklidir ve yazarlar, dil, anlatım biçimi ve karakter yaratımı gibi teknikleri kullanarak eserler yaratır. Aynı zamanda, edebiyat da diğer sanat dalları gibi insan duygu ve...

Edebiyat Nedir? 22

Edebiyat Nedir?

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyat, “yazın sanatı” anlamına gelen bir kelimedir. Bu terim genellikle şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi yazılı eserleri ve bunları kaleme alan yazarları kapsar. Edebiyat, insanların düşüncelerini, duygularını ve hayat deneyimlerini kelimelere...