Etiketler 9. sınıf edebiyat

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 1

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1. ÜNİTE: GİRİŞ Okuma Edebiyat Nedir? Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi Metinlerin Sınıflandırılması Yazma Niçin Yazıyoruz? Nasıl Yazmalıyız? Sözlü İletişim İletişim ve Öğeleri Dil Bilgisi Konuları Dil ve Özellikleri 2. ÜNİTE: HİKAYE Okuma Hikaye Türü ve Özellikleri Yazma Hikaye Yazma Çalışmaları Sözlü İletişim Sunu Hazırlama Dil Bilgisi Konuları İsimler...

Genel Edebiyat Konuları 2

Genel Edebiyat Konuları

 TÜRK ŞİİR BİLGİSİ  REDİF:  Mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir. Redifin olduğu her yerde kafiye vardır. Dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. ( Altta ikinci örneğe bakınız) Akşam olur, kuşlar konar dallara        da–l—lara     lara,lere    rediftir. Susamış yıldızlar...