Edebiyat Nedir?

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyat, “yazın sanatı” anlamına gelen bir kelimedir. Bu terim genellikle şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi yazılı eserleri ve bunları kaleme alan yazarları kapsar. Edebiyat, insanların düşüncelerini, duygularını ve hayat deneyimlerini kelimelere...