Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiir, Türk şiirinde kullanılan bir ölçü türüdür. Sade dil, Türkçe dilinin en yalın ve en anlaşılır hali olarak tanımlanır. Bu nedenle, sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirler genellikle anlaşılır ve anlamaya açık olma özelliğine sahiptir. Hece ölçüsü, Türk şiirlerinde seslerin sayısına göre ölçülme sistemidir. Hece ölçüsünde, her bir dizede belli sayıda hece (ses)…