Metinlerin Sınıflandırılması

Metin ve Edebî Metin Dil, anlatım, biçim ve içerik yönlerinden etkileyici, iyi ve güzel nitelikleri bulunan sözlü-yazılı, sanat değeri taşıyan eserlere edebi (yazınsal) metin denir. Bu metinler, toplumca beğenilmiş ve benimsenmiştir. Edebî Metinlerin Özellikleri: İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir, zenginleştirir. İnsanlar arasında dostluğun kurulmasını sağlar. Çevremizdeki güzellikleri bize gösterir. Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları tanımlar. Bir edebî eseri…