Redif

Mısra sonlarında görevleri ve anlamları aynı olan kelime veya ses(ler)in oluşturduğu bütünlüğe denir. Redifin olduğu her yerde kafiye vardır. Dilimizde genellikle redifler eklerden oluşur; ancak bazen sözcük halinde de redif olabilir. (Altta ikinci örneğe bakınız) Akşam olur, kuşlar konar dallara                                   da–l—lara      “lara, lere”    rediftir….