Materyaller · 23 Ağustos 2021 3

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Zümre Tutanağı ve Yıllık Planları 2021-2022

Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planına yıllık plan adı verilir.

Yıllık planlar, eğitim-öğretim kurumlarında derslere planlı ve hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu olduğu gibi eğitsel yönden de gereklidir.

Eğitim-öğretimde planlama ve programlamanın amaçları şunlardır:
1) Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi arttırır.
2) Konuların zamanını ve süresini düzenler.
3) Planlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır.
4) Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
5) Planlama, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetişmesini sağlar.
6) Planlı çalışma eğitim-öğretim değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.
7) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
8) Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.
9) Eğitim öğretim süreçlerine yön verir, uygulamanın tutarlılığını sağlar.
10) Öğretmene yol gösterir. Öğretmen ve öğrencilerin öğretimi daha bilinçli yönlendirmelerini sağlar.

Yıllık plan ünite planlarının temelini oluşturur. Ayrıntılı olması avantajdır. Bir yıllık planda bulunan başlıca bölümler :
→ Amaçlar-hedefler
→ Konular
→ Yöntem-Teknikler
→ Kaynak-Araç Gereçler
→ Deney, Gezi, Gözlem
→ Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
→ Ödevler ve konusu
→ Değerlendirme
→ Düşünceler
Planlar konularına göre değil eğitim-öğretim amaçlarına göre düzenlenir.

Türk Dili ve Edebiyatı Yıllık Planlarına ulaşmak için linklere tıklayınız.

9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yıllık planı (2021-2022)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planı (2021-2022)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planı (2021-2022)

11. Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planı (2021-2022)

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planı (2021-2022)

12. Sınıf DYK Kursu Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıllık planı (2021-2022)

2021-2022 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sene Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanağı

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Destek Raporu

Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Yıllık Planı (2021-2022)

Uzaktan Eğitim Ders Takip Raporu