TYT’de Türkçe mi? Matematik mi?

İstatistik rakamlarla kandırma sanatı gibi düşünülse de yolumuz her seferinde bu bilime düşmekte ve bu bilimin ışığında çıkarımlarda bulunmaktayız. Tek başına kriter olmamakla birlikte çok şey ifade eden sınav verileri, sınavın soluğunu ensemizde hissettiğimiz zaman diliminde tekrar gözden geçirmemiz gereken birer mihenk taşı görevini üstlenmektedir.

Sınava hazırlanan öğrenciler genellikle kilit noktanın matematik olduğunu, üniversite kapısının matematikle açılacağı konusunda birleşirler. Bu atmosfer her ne kadar biz öğretmenlere de sirayet etse de aslında kazın ayağının öyle olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu fikre varmamızda en belirleyici ölçüt son 3 yılın YKS istatistikleridir.

Yukarıdaki dağılımdan da gözlendiği üzere her geçen yıl Türkçe sorularının ortalamaları düşmekte, diğer ifadeyle her yıl TYT sınavında yer alan Türkçe sınav maddeleri zorlaşmakta, seçiciliği artmakta. Bu konunun birden fazla sebebi olmakla birlikte başlıca sebebi soru metinlerinin daha soyut, grift parçalardan seçilmesi ve cevap şıklarının birbirine yaklaştırılarak soruların ayırt ediciliğinin yükselmesi. Kısacası soruların her geçen yıl zorlaşmasıdır. Bu grafikteki eğilmelerin aynı doğrultuda devam edeceği varsayılırsa her geçen yıl sınavlarda Türkçe soruları esas ayırıcı olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bu savı desteklemek için TYT sınavında Türkiye’de en iyi derecelere sahip öğrencilerin ve Türkiye TYT birincisinin tercih ettiği İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) programının netlerine bakmak isabetli olacaktır.

Bahsettiğimiz üniversitenin ilgili bölümüne yerleşen öğrencilerin sınav ortalamaları yukarıdaki gibi olup tablodan da anlaşılacağı üzere bölüme yerleşen öğrencilerin en çok zorlandıkları dersin Türkçe olduğu gözlenmektedir. Bu düşünceyi bir veriyle daha pekiştirecek olursak;

2020 TYT için standart sapmanın en yüksek Türkçe dersine ait olduğu gözlenmiştir. Buradan hareketle öğrencilerin en çok zorlandıkları dersin ve iyi öğrencilerin diğer öğrencilerden en kolay uzaklaştıkları dersin Türkçe olduğu aşikârdır.

Bu bilgiden hareketle bu ve bunun gibi sınavlarda öğrencilerin bir sıralamaya tabi tutulacağı gerçeğinden yola çıkarak en kestirme ve güvenli yolun Türkçeden geçiyor olması gözden kaçırılmamalıdır. Az zamanda çok soruların cevaplanacağı hız testi olan TYT’de Türkçe başarıya götüren en kestirme yoldur.

Ancak şu da unutulmaması gerekir ki Türkçede 30 neti yakalamak kolaydır. 35 net zaman alır ama 38 net üstü için garanti hiçbir şey yoktur. O zamana kadar çözdüğün soru sayısı, kaynak çeşitliliği ve sınav günkü motivasyon ve algı düzeyi bunu belirleyen en temel unsurlardır. Bunlardan sonuncusu hariç diğerleri öğrencinin hazırlık sürecinde kendi emeği sayesinde elde edebileceği durumlardır.

Türkçe dersinde tamamlanmışlık – bitmişlik kesinlikle söz konusu değildir. Denemelerde tüm soruları doğru yapmak gibi 1 veya 2 yanlışın çıkması da son derece normaldir. Öğrencilerin yapması gereken belli bir süre sonra yanlışları 1-2 seviyesine düşürerek o seviyede tutmaya çalışmasıdır. Çünkü 38 nette tutabilmek 38 nete çıkmaktan daha zorlu bir süreçtir.

Görüşleriniz Önemlidir