Tez Yazım Esnasında Alıntı Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar