YKS Denemesi Gerekli Midir? Deneme Çözerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

“Et-tekraru ahsen velev kane yüz seksen” – “Tekrar güzeldir yüz seksen kere de olsa” Belli davranış kalıpları veya öğrenmeler tekrar sayesinde kalıcılığa ulaşır. İnsanlar doğuştan itibaren tekrar yöntemini kullanarak bilişsel veya psikomotor beceriler edinirler. Bu sayede bilginin ve davranışın uzun süre akılda tutulması ve yerleşmesi sağlanır. YKS hazırlık sürecinde de benzer aşamalar söz konusudur.

Denemeler de bir tür tekrar etme vesilesi olduğu için öğrenilen bilginin yerleşmesinde ve kontrol edilmesinde faydalıdır.

Denemeler insanların herhangi bir öğrenmelerinin hazmedilmesi için önemli bir role sahiptir. YKS’de genellikle soruların tarzlarında yıllar içinde çok değişiklik gözlenmemektedir. Sürpriz diyebileceğimiz 1-2 soru hariç genel anlamıyla sorular benzer şekilde gelmektedir. Hal böyle olunca geçen yılların sorularına benzer sorularla yapılacak tekrarlar, sınava hazırlık sürecinde bilginin özümsenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

YKS hazırlık setlerindeki sorular sınıflandırıldığında genellikle kaliteli -sınav ayarında- sorular denemelerde yer almaktadır. Bu yüzden sınava hazırlanan öğrencilerin mutlaka deneme sorularını görmeleri gerekmektedir.

Denemeler sayesinde öğrenciler hangi konularda eksikleri olduğunu kolayca fark edebilirler.

YKS denemeleri konu tarama, branş ve genel olmak üzere çeşitlere ayrılmaktadır. Konu tarama denemeleri, o konunun gereklerinin ne ölçüde kazanıldığını belirlemeye yarayan ölçme araçlarıdır. Bu münasebetle konunun tamamlanmasının ardından hemen deneme çözmek hangi seviyede öğrenme gerçekleştiğinin tespiti noktasında yarar sağlayacaktır.

Deneme çözmek net artırır mı?

Konular tamamlanmışsa YKS denemesi çözmek netlerini belirgin şekilde artırmakla birlikte denemede geçen süreyi de kısaltır. Bu sebeple soru bankası çözerek belli seviyeye gelen netlerinizi denemeler sayesinde daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli husus deneme analizidir. Analizi düzgün yapılmayan deneme sizin için tam verim alacağınız bir çalışma olmayacaktır. Bu konu ilerleyen bölümde detaylı ele alınmıştır.

Sınav heyecanını yenmek

YKS denemeleri özellikle sınav atmosferine yakın koşullarda yapılan denemeler sınava dair kaygılarımızı azaltmaktadır. Bu sebeple denemeyi ciddi bir ortamda yapmak, sınav heyecanımızın üstesinden gelmemize olanak sağlayacaktır.

Eskiden çalıştığınız konunun hatırlanması

Sınavlara hazırlanırken daha önce öğrenilmiş bilgi ve konuları hatırlama ve tekrar etme önemlidir. Bu, özellikle öğrencilerin veya mezunların sıkça karşılaştığı bir durumdur. İşte bu süreci daha etkili hale getirmek için düzenli aralıklarla öğrenilen bilgileri tekrar etmek, uzun vadeli hatırlamayı artırır. Bu nedenle konuları periyodik olarak gözden geçirmek için YKS denemelerinden faydalanmak etkili bir yoldur.

Sınav süresini ayarlayabilmek

YKS’de sınav süresini ayarlamak, sınav hazırlığı ve gerçek sınav sırasında önemlidir. Sınav süresini yönetmek için sınav pratikleri yapın. Gerçek sınav koşullarını taklit ederek zamanlama konusundaki sorunları ortadan kaldırmak sınava hazırlık sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Sınav simülasyonları diye adlandırabileceğimiz denemeler sınavda zaman kaygısını en aza indirmemize ve sınav başarımızın artmasına vesile olacaktır.

Geniş katılımlı denemelerle sıralamanızı görmek

YKS’de aslonan sıralamadır. Öğrenciler sıralamalarını görerek tercih yapar ve sıralamaya göre yerleşirler, geniş katılımlı denemelerde sıralama hakkında bilgi vereceği için öğrencilerin çalışmalarını düzenlemesinde, sınav hazırlık tempolarının ayarlanmasında başat rol oynamaktadır. Geniş katılımlı denemeler daha realist ve tutarlı kararlar almamızı sağlayacaktır.

 

Farklı tipte soruları görebilmek

Farklı soru tipleri bakış açımızı geliştirmekte ve soru pratiklerimizi artırarak soruların cevaplanma sürelerini kısaltmaktadır. Farklı tipte soru bankaları gelişmemize olumlu katkı sağlayacağı gibi benzer özellikte YKS denemeleri de aynı etkiyi yapacaktır. Bu sebepler bir yayının tüm denemelerini takip etmek gelişimimiz hakkında bilgi verecekken farklı yayınlarda soru hafızamızı zenginleştirecektir.

Mümkünse sınav ortamına yakın yerde çözün

Benzer uyarıcıların olduğu yerde benzer sonuçlar alınması muhtemeldir. Bu sebeple sınav ortamına en yakın uyarıcıların olduğu ortamlarda sınav yapmak bizlere sınav anı provası olanağı vereceğinden fiziksel mekân gerçek sınavla daha yakın sonuçlar almamız beklenir.

 

Evde çözerken dikkat dağıtıcı unsurlardan arının

Önceki maddede belirttiğimiz gibi sınav ortamına en yakın mekanlarda sınav provası yapmak isabetli olacağı gibi her zaman böyle bir ortama sahip olmayabiliriz. Böyle durumlarda sınav ortamına yakın bir sadelikte evde deneme çözmeyi denememiz daha rasyonel bir seçim olacaktır.

Optik işaretleyin

YKS sınavı anında zaman ayırdığımız sınav gereklerinden biri de optik işaretlemektir. Sınavın belli bir bölümü optik işaretlemekle geçeceğinden bunun da provasını yapmak zaman açısından gerçek bir deneme olmamızı sağlayacaktır. Ayrıca sınavda duyulan kaygılardan biri de optik işaretlerken kaydırma korkusudur. Denemede optik işaretleyerek bu kaygıyı en aza indirebiliriz.

Kaç günde bir deneme çözülmeli?

YKS deneme sıklığı süreç içinde değişiklik gösterecektir. Sınav senesinin sonbahar ve kış ayalarında öğrenciler genellikle konu eksiklerini tamamlamak ve soru bankalarından sorular çözerek geçireceğinden tarama denemeleri çözmekte ve bunu da 2-4 hafta gibi geniş aralıklarla yapmaktadır. Konu eksiklerini tamamlandıktan sonra ise özellikle bahar aylarından başlamak üzere deneme sayısı haftalığa, mayıs ayından sonra günlük şekline dönüştürülmelidir.

Seviyeye uygun deneme önemli midir?

Evet önemlidir çünkü zor deneme sizi gereksiz strese sokacağı gibi kolay denemeler de rehavete düşürecektir. Bu sebeple seviyenizi bilerek seviyeye uygun deneme sınavları yapmanız sizler için daha verimli olacaktır.

Deneme çözerken ne yapmalıyız?

Deneme; sınav stilini yakalama, tespit etme sürecidir. En rahat ve en yüksek netleri yakaladığınız sınav stilinizi tespit ederek, hangi dersten hangi sırayla bölümleri çözeceğinizi belirleyerek makul sınav stratejisini geliştirmeniz gerekir. Bu noktada herkes için geçerli bir stratejiden bahsetmek mümkün değildir, sizler deneyerek kendi tarzınızı belirlemeniz gerekmektedir.

Hızlı Okuma

Daha önceki yazılarımızda ÖSYM‘nin sorularda kelime sayısını artırdığından sayısal verilerle bahsetmiştik. Bu yazılarımızın ana fikri de bir kerede anlayarak hızlı okumanın bir zorunluluk olduğunu dile getirmiştik. Bu sebeple sınava hazırlık senesinden önceki yıllarda okuma hızını geliştirecek, anlamlandırarak hızlı okumayı kolaylaştırarak çalışmalar yapmak sınavda başarı oranınızı artıracaktır.

E şıkkı kâbusu

Öğrenciler a şıkkından başlayarak e şıkkına doğru cevapları incelerler. Çoğu öğrenci e şıkkıı yaklaştıkça soruyu cevaplayamayacağı hissine kapılarak heyecan ve dikkat dağınıklığı sorunu yaşamaktadır. Unutulmamalıdır, YKS’de muhtemelen soruların %20’sinin cevabı E şıkkı olacaktır. Bu sebeple yersiz bir kaygı gütmeye gerek yoktur.

Turlama Taktiği

Yapamadığımız sorularda ısrarcı olup zaman kaybetmek sınav esnasında yapılan en büyük hatalardan biridir. Kitapçık kontrol edilirken yapabileceğiniz sorulara hızlıca yoğunlaşıp ve soruda çok zaman kaybetmeden diğer sorulara geçmeye turlama tekniği denir. Bu teknik sayesinden tüm sorular görülüp kolay olanları 1 dk. İçinde çözülüp kalan sürede yapamadıklarımıza tekrar yoğunlaşmamız gerekir. Turlama adını verdiğimiz bu yöntem, bizlere tüm soruları görme imkânı sunacak ve kolay soruları kaçırmamamızı sağlayacaktır.

Süre tutma

Gerçek YKS’de 165 veya 180 dakika olan süreler optik işaretleme de dahil olmak üzere esnetilmeden denemelerde de uygulanmalıdır.

Sayfa sayfa işaretle yapıp kaydırma yapma

Optik formu en sona bırakarak işaretlemek hem boş sorular da olacağı için kaydırma riskini artıracağı gibi sınav heyecanı ile süreyi takip edemeden sınav süresi bitti, anonsuyla optiğe işaretlenmemiş soruların kalmasına da sebep olabilir bu sebeple her sayfa için sorular bitince hemen işaretleme yapmak yerinde olacaktır.

DENEMENİN DEĞERLENDİRMESİ

En kısa sürede değerlendirme

YKS denemesi çözmede amaç hataları görmektir. Hatalar da sıcağı sıcağına daha kolay görülebilir bu sebeple sınavdan hemen sonra analizini yapmak verimi artıracaktır.

Eksik konuları belirleme

Yapılan YKS denemesi neticesinde yapamadığınız, boş bıraktığınız ve ikilemde kaldığını sorular belirlenip çalışma planlarınız güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde eksik konular kar topu gibi birikecektir.

Soru Kutusu

YKS denemelerinde yanlış yapılan veya boş bırakılan sorular denemeden kesilerek bir soru kutusuna atılmalı, dönem içerisinde belli zamanlarda bu kutudan rastgele soru çekilerek yanlış veya boş sorular tekrar edilmelidir. Görülen soru tekrar aynı kutuyu atılmalı, sınava hazırlık sürecinde eksik veya yanlış bir soru en az 4-5 kez karşımıza çıkması hatalarımızı tekrar tekrar görmemize olanak verecektir.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...