Aruz Vezni Bulma

Arapça kökenli bir kelime olan aruzun sözlük anlamı “Çadırın ortasına dikilen direk”tir. Edebiyat terimi olarak ise dizlerde alt alta gelen hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım/şiir ölçüsü demektir. İlk olarak Arap edebiyatında kullanılan arzu ölçüsü, daha sonra İran edebiyatına geçmiş, on birinci yüzyıldan itibaren de Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama yaklaşık 900 yıl kadar devam etmiştir. Uzun bir kullanım süresi olan aruz vezniyle pek çok edebi ürün ortaya konmuş olup, ağırlıklı olarak Divan edebiyatı döneminde kullanılmıştır.

Kültürel mirasımızın önemli bir kısmını oluşturan bu dönemde kaleme alının şiirlerin ahengini belirleme noktasında çok önemli eksikliği gideren bir proje bu yazımızın konusudur. Proje, aruz vezniyle yazılan beyitlerin vezinlerini bulma mantığına uygun çalışmaktadır. Proje hazırlık aşamasında veritabanı oluşturmak için pek çok eser sisteme kaydedilmiş ve aruz algoritması oluşturulmuştur. Sistemin çalışma mantığı ise;  aruz ile yazılmış beyti sisteme yazdığınızda daha önce sisteme yüklenen algoritma ışığında yazılan beytin kalıbını belirlemekte ve bunu yaparken hatasız denilebilecek bir oranla sunmaktadır. İlgili projeye, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ARUZ VEZNİ BULMA

 

Görüşleriniz Önemlidir